Get Adobe Flash player

Medycyna Pracy

Wykonujemy badania medycyny pracy :
- badania wstępne
- badania okresowe
- badania kontrolne

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania związane z Medycyną Pracy :

1) Skierowanie na badania lekarskie \wstępne\okresowe\kontrolne - WZÓR w pliku pdf   pdf
    (1 strona - wzór skierowania, 2 strona objaśnienie)
2) Skierowania na badania do celów sanitarno - epidemiologicznych - WZÓR w pliku pdf pdf
    (1 strona - wzór skierowania, 2 i 3 strona objaśnienie)


Wykonujemy badania kierowców.