Get Adobe Flash player

Medycyna Pracy

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadziliśmy Elektroniczną Dokumentację Medyczną
Wszystkie dokumenty medyczne prowadzone są w formie elektronicznej. zgodnie z U. 2020 poz. 666 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykonujemy badania medycyny pracy :
- badania wstępne
- badania okresowe
- badania kontrolne

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania związane z Medycyną Pracy :

1) Skierowanie na badania lekarskie \wstępne\okresowe\kontrolne - WZÓR w pliku pdf   pdf
    (1 strona - wzór skierowania, 2 strona objaśnienie)
2) Skierowania na badania do celów sanitarno - epidemiologicznych - WZÓR w pliku pdf pdf
    (1 strona - wzór skierowania, 2 i 3 strona objaśnienie)


Po podpisaniu umowy z MP na koniec miesiąca klient otrzymuje drogą elektroniczną fakturę
wraz z załącznikami oraz zestawieniem wykonanych badań dla poszczególnych pracowników.

Wykonujemy badania kierowców.